html5 templates

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme firma, která své produkty a služby nabízí podnikajícím (jejichž údaje jsou veřejně dostupné) a osobám nepodnikajícím, přesto se řídíme následujícími zásadami.
VYMEZENÍ
Společnost K.A.T.Ja. WIN sídlem: V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 04476301, v rámci své činnosti je správcem osobních údajů svých zákazníků.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ
zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: 

a) identifikační údaje: jméno, příjmení
b) kontaktní údaje: adresa doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon (dále jen „osobní údaje“)
c) fakturační údaje

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely:

• uzavření kupní smlouvy a plnění práv a povinností z ní vzniklých.
• uzavření a plnění smluv resp. za účelem poskytnutí služeb.
• ke komunikaci s Vámi.
• k jiným administrativním účelům (účetních a fakturačních údajů). 

CO S VAŠIMI DATY DĚLÁME
Veškerá data získaná od zákazníků (klientů) využíváme pouze pro vnitřní potřeby společnosti, nejsou předávány třetím stranám, vyjma těchto případů:
• Vaše osobní údaje budou zpřístupněny přepravním společnostem (DHL, PPL, ČESKÁ POŠTA, DPDGroup, GSL, FedEx) za účelem doručení zboží.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v tištěné a elektronické podobě. Automatické zpracování osobních údajů ani profilování neprovádíme.

BEZPEČNOST
Osobní údaje uložíme bezpečným způsobem ve vlastní vnitropodnikové síti, chráněné bránou firewall. Tyto osobní údaje jsou dostupné pouze důvěryhodným zaměstnancům společnosti K.A.T.Ja. WIN.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelům, na jaké byly shromážděny.

DOBROVOLNOST
Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA (fyzických osob) SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo:
1. na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě v rozsahu informací o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
2. opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit Vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás:

Mobilní telefonu: +420 603 371 560
Email: katjacompany@seznam.cz
Kontakt pro písemné sdělení: K.A.T.Ja. WIN, V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Nakupujte na fler.cz
sledujte náš Facebook

Kontaktní a poptávkový formulář

Líbí-li se Vám některá z vyfocených prací, nezapomeňte v poptávce napsat její číslo.

Mobil

+420 723 276 218


E-mail

katjacompany@seznam.cz

Odkazy

Flér
Ochrana osobních údajů


Zpětná vazba

Pošlete nám své nápady i zprávy o chybách! Jakákoli zpětná vazba je pro nás velmi cenná.